2012. augusztus 16., csütörtök

Képregények és mozifilmek, avagy pogány eszmék "szuperhősökkel"

Olvasóink valószínűleg már észrevették, hogy a pogányságról alkotott képünk teljesen eltér a hivatalos egyházi álláspontoktól. A táltos hagyományőrzés, és a nemzeti érzületű ember szellemi útkeresése, egyszerű szertartásai a számunkra elfogadhatóak, hasznosak, és csak kirívó esetben illetjük ezeket kritikákkal. Ugyanez a helyzet a tradicionalizmussal, amelynek egy részét elfogadhatónak tartjuk, más részét nem, egyedi és eseti elbírálás alapján. Nem általánosítunk, nem keresünk hibát ott ahol nincs, az Igazság szellemiségének a vezetésére bízzuk magunkat is, és minden jelenséget ennek fényében vizsgálunk. Ez az alapelv kérlelhetetlen, könyörtelen és teljes alaposságú, biztosítja az elfogulatlanságunkat. A politikai véleményünk, esetlegesen nyerhető politikai-gazdasági hasznunk minden eset elbírálásakor másodlagossá válik, és kizárólag a szellemiség, az erkölcsiség, hatékonyság és a józanság válik döntő tényezővé. Emiatt viszont ott is meglátjuk a hibát, ahol más nem, mert nem tartja azt fontosnak, nem fűződik az észrevételéhez anyagi-világi, vagy politikai érdeke.
Korunk cionista propagandáját az erkölcstelenség és a romlottság uralja, ahogy fizikai szinten, úgy szellemi szinten is. A korrupció, mint általános romlottság mindenütt el lett terjesztve, és ez az, amit minden, nyugati propagandához kapcsolódó, azt segítő intézmény létre akar hozni és terjeszteni, fokozni. Amikor tehát azt halljuk, hogy Magyarország korrupt ország, a szónak ezt a jelentését jegyezzük meg: az ország megromlott, mert megrontották. Szellemileg is, testileg is, gazdaságilag is.
A romlottság lelkületét, a nihilizmust sokféleképpen ültetik el az emberek lelkében. Fontos szerepe van ebben a hanyag, megvesztegethető papságnak, politikusoknak, tanítóknak, a hűtlen és hitében erősödni nem akaró tömegeknek. Maga a hivatalos egyházi-világi tananyag is korrupt, azaz megromlott, mert meg lett rontva: áltudomány, filozofálgatás, politikai érdek, félrevezetés, tudatos megtévesztés, következetlenség hatja át. A liberális szellemiségű, zsidók által írt vaskos könyvek, amikből a egyetemeken a papokat képzik, ide sorolhatók, de ide tartoznak a meghamisított történelemkönyveink is. Az evolúcióelmélet is. A Hollywood-i filmek is az űrutazásokról, csodafegyverekről, torzszülöttekről. Minél inkább az álomvilágra koncentrál az ember, annál kevésbé van ráhatással a valós világra.
Nem véletlen, hogy a köztudatba bedobott eszméket, filmeket alapos munkával megtervezik, pszichológiai szempontok szerint a társadalomra gyakorolni szándékozott hatásoknak megfelelően. Ahogy a szcientológia is egy önfejlesztésnek nevezett, valójában az emberek lelki megnyomorítására (meghülyítésére) létrehozott sátánista vezetésű szervezet, ugyanúgy a népszórakoztatás is egy szórakoztatásnak álcázott cionista megtévesztő propaganda, ahol a cél az emberek gondolkodásának gyökeres megváltoztatása.
Az igazságra éhező embereknek nem lehet azt mondani, hogy nincs igazság, mert akkor valaki még véletlenül megtalálja, és az a sötétség erőinek nagyon rossz. Ezért az igazságot hülyeségekkel helyettesítik, és rámondják, hogy az az igazság. Aki pedig a hülyeséget hiszi igazságnak és aszerint is él, az hülye lesz. Erre ráépítenek egy marketing-hálózatot, hogy eladható legyen. Vagyis biblia-oktatás helyett felépítenek egy olyan képzeletbeli világot, ahol minél zavarosabb eszmék jelennek meg, emberi jogokról, szabadosságról és szabadságról jól összemosva. A mai modern filmipar nem a Krisztusi példát állítja be tökéletesnek és követendőnek, hanem az emberek figyelmét teljesen elvonva a szellemiről, egy fizikailag erős, mondhatni szupererős hőst állítanak a középpontba. A szuperhősök közt a repülni tudó, sérthetetlen, legyőzhetetlen, varázslatokkal városokat lerombolni képes idióták hemzsegnek. Idióták, mert az elsősorban amerikai emberek számára kialakított felfogás az emberi jogokról, a szabadságnak nevezett szabadosságról maga a vegytiszta idiotizmus. Mivel az emberek figyelmét leköti a látvány, és lelkileg azonosulni tudnak a vágyaikkal (ők is szeretnének szupererősek, gyorsak, sérthetetlenek stb. lenni), de nem lehetnek szuperhősök (még akkor sem, ha annak képzelik magukat - minden diliházban van pár szupermen meg batman), ezért csak a filmekben megjelenő liberális idiotizmust teszik magukévá. Ezért számít, hogy ha véletlenül kiderül Batmanról és Robinról, hogy buzik. Az amerikai képregények egyik fő üzenete a másság, kisebbség, főleg a zsidók elfogadása (sok szuperhős zsidó a háttérirodalom szerint, de akik nem azok, azoknak a szerepét is zsidó színészek játsszák). Az amerikai képregények Európában ismeretlen mértékben és mennyiségben áradtak a kiadóktól, hatásuk jóval jelentősebb, mint nálunk. Mivel az amerikai embernek nincsen történelme, nincsenek hőseik, hát csináltak nekik. ez nem most kezdődött. A fantasztikus elemek azért vannak, hogy eladhatóvá tegyék a liberális üzenetet, a romlottságot, mert más nem marad meg az emberek fejében. Az erőtlenné és szegénnyé tett álmodozó idióták tömkelegei csodálják az erős és gyors szuperhősöket, amiket sosem csodálnának, ha ők maguk a valóságban erősek és gyorsak lennének. Ha edzéseken kaptak volna pár igazi pofont, vagy heti háromszori rendszerességgel éveken keresztül kékre-zöldre verték volna őket. Miután viszont lelkileg magukévá tették a liberális tananyagot, úgy már mehetnek a zsidó érdekekért harcolni és meghalni, ha arról van szó.
A képregények és a modern, megfilmesített szuperhős-történetek kimondatlanul istenképeket alakítanak ki. Szuperman-re egy nagy S-betű van írva, de csak azért, mert az amerikai színekbe öltözött álhősre még nem írhatták ki, hogy Sátán. Viszont Thor már egy régi pogány istenség (keresztény felfogás szerint démon vagy magyar szóval ördög) visszatérése, aki szintén az amerikai érdekekért küzd, vagyis szintén a sötétség oldalán. A képregények világából sok példát lehetne hozni, de feltételezzük hogy olvasóink nem akarják őket részletesebben megismerni, ezért a tételes listát nem közöljük.
Érdekes módon Hollywood nem törte magát, hogy Krisztusról, Mohamedről vagy Mózesről készítsenek egy-egy tárgyilagos, az Igazság szellemiségéhez ragaszkodó filmet, legfeljebb néhány gyenge próbálkozás van, sok látványelemmel és kitalált eseményekkel. Még Mózesről sem, mert még ő is kardot ragadott volna Hollywood rendezői ellen, és ezt a cionisták valahol nagyon is jól tudják.
Vagyis nincs új a nap alatt. A régi pogány (démoni) elemekkel hirdetik az új pogányságot, a liberalizmust és a testi-lelki szabadosságot. Ez egy jó üzlet a cionistáknak, mert ártalmatlanná teszi a tömegeket, akik az igazság hiányában könnyen becsaphatók és rabszolga sorban tarthatók. Háromezer évvel ezelőtt is a zsidók csinálták, és ma is.
Tálas András

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése