2014. február 21., péntek

Aláirást gyűjt a TASZ-Ukrajnáért!

Barátaim! Az ukrajnai események “közönséges magyar földi halandók” számára nehezen érthetőek, és pontosan ezért félremagyarázhatóak!
Félre is magyarázzák rendesen! Mint most a TASZ!

Ukrajna hihetetlen gazdasági, szociális, és identitásválságtól szenved, amit tovább gerjeszt az USA és az Európai Unió!
A problémák a bjelazsevai függetlenedési konferenciáig, de akár a felelőtlen gorpacsovi politikáig-akár a Kelet-európai rendszerváltásokig is visszavezethető.
Ukrajna függetlenné válásával ugyanolyan garázda folyamatok indultak meg az országban, mint hazánkban.
Rablóprivatizáció vette kezdetét. A gazdaságot oligarchák kaparintották meg, és rabolták le. A 45 milliós országban a Szovjetúnió megszűntét követően milliók váltak munkanélkülivé. Az alapvető élelmiszerek árai, az egészségügyi szolgáltatások, a lakhatás költségei, az energiaárak pontosan olyan ütemben emelkedtek, mint Magyarországon.
Az élet napjainkra az egyszerű ukránokra elviselhetetlen terheket rótt, mig egy szűk oligarcha réteg vagyonosodása elképesztő mértékeket öltött.
A legutóbbi elnökválasztás győztese az Ukrajna felét kitevő, oroszajkúak által lakott Kelet-Ukrajna vezető politikai pártjának, a Régiók Pártja nevű formációnak a jelöltje, Viktor Janukovics lett, aki élvezte Oroszország támogatását.

Ukrajna legfőbb gazdasági-kereskedelmi partnere Oroszország! Az ukrán export 70 százaléka, az import közel 50 százaléka bonyolódik Oroszországgal.
Azzal az Oroszországgal, amely a Kelet-európai rendszerváltások és a Szovjetunió felbomlása után “nemhogy beledöglött volna” a Nyugat reményei szerint a felbomlás következményeibe, hanem egyre inkább erősödött. Gazdaságilag, katonailag, diplomáciailag egyaránt. Ez pedig kifizetődő volt Ukrajnának-mint országnak. A majdnem közös nyelv, a közös történelmi háttér, a közös kultúra a két országot elválaszthatatlanul kötötte össze.

Janukovics elnök és kormánya ezzel élt vissza. Szabadon kereskedhettek Oroszországgal, ugyanakkor szabadon rabolgatták az országot, mesés vagyonokat fölhalmozva-a tömegek kárára.
Ukrajna-mint ország-egyre szegényebb lett, és a tömegek egyre elégedetlenebbek.
Tetézte a bajt az ország súlyos történelmi múltjával összefüggő probléma, a Nyugat-Ukrajna területén fekvő Galicia. Ez az országrész hirhedett területe volt a II. világháborúnak, tekintve az ott élő tekintélyes létszámú zsidóságra. Az évszázadok alatt felgyülemlett nemzetiségi ellentétek a hitleri Werhmacht Szovjetunió elleni támadását követően zsidóellenes pogromokhoz vezetett, tekintettel arra, hogy a térségben komoly német szimpátia volt kezdetekben a nem zsidó lakosság körében. Egy nacionalista és oroszellenes mozgalom bontakozott ki, Sztepan Andrijovics Bandera ukrán politikus vezetésével. Elvetődött a “Banderizmus” magja, amely a háború után ott lappangott Galicia földjében. Napjainkban szárba szökkent.

Az ukrán politikai vezetés-látva a komoly társadalmi problémákat-nem a megoldást kereste, hanem a kiutat! Nem privilégiumai és a zsákmányszerzés csökkentésével kivánta orvosolni a helyzetet, hanem zsarolással. Oroszország zsarolásával. Kihasználva az Európai Unió “piacéhségét” és hóditó szándékát, beigérte az ukrán népnek az unióhoz való csatlakozás lehetőségét. Demokráciát és jólétet igértek. Tudták viszont, hogy az EU nem népjóléti intézmény, és nem hajlandó Ukrajnát pénzügyi mentőcsomaggal magajándékozni.
Ugyanakkor azzal zsarolták Oroszországot, hogy alá fogják irni az EU-társulási szerződést, ga Oroszország nem folyósit Ukrajna számára 150 milliárd USA-dollárnyi kölcsönt, amire az EU nem volt hajlandó.

Oroszország válaszul elrendelte az addig zömmel vámmentes ukrán áruk vámmal terhelését. Emiatt az addig szépen prosperáló ukrán export óriási mértékben visszaesett, az ukrá költségvetés bevételei drasztikusan zuhantak-ám a fosztogatása tovább zajlott.
Ukrajna a gazdasági összeomlás szélére ért, és történt mindez akkor, amikor alá kellett vola irniuk az EU-val a szabadkereskedelmi megállapodást! (Ami viszont Oroszországnak okozott volna óriási károkat!)
De az EU-bejelentette: ő nem tud Ukrajna számára pénzt folyósitani! Nemhogy 150 milliárd dollárt-egy hrivnyát sem! Mindez a csőd küszöbén. Janukovics elnök Moszkvához fordult segitségért! Moszkva felajánlotta a kért és szükséges összeget, és az Eurázsiai Vámunióhoz csatlakozás lehetőségét.
Janukovics ezt választotta!-és nem irta alá az EU-val a megállapodást.

Viszont az EU-ba “belehergelt” Nyugat-Ukrán régiók megszéditett népe ettől bebőszült, és amerikai valamint Nyugat-európai ösztökélésrte és finanszirozással dúlásba kezdtek Kijevben. Azonnal csatlakoztak hozzájuk a szociális nyomorba taszitott tömegek is, és elérkezettnek látta az időt a támadásra a galiciai banderista mozgalom is.
Elmondható, hogy Ukrajna felbolydult, Kijevet pedig felforgatták. Politikai szinezetet adott a Nyugat egy szociális forrongásnak, és ösztönözte-ösztönzi. Nyugati politikusok egymásnak adják a kilincset a Majdanon, és nyiltan uszitottak-uszitanak lázadásra a hatalom ellen. Egyetlen alkalommal sem esett szó részükről a szociális elégedetlenségről. Egy alaposan kidolgozott-kitervelt forgatókönyv alapján megkezdték Ukrajna módszeres lerombolását. A forgatókönyvet már sikeresen alkalmazták Jugoszlávia szétverésére, de az Arab-tavasz névre keresztelt események is ezen forgatókönyv alapján zajlottak, és zajlik pillanatnyilag is Sziriában. Mérhetetlen szenvedést, vért és pusztulást okozva.
Ukrajnában is elővették hát ezt a forgatókönyvet. Csakhogy Ukrajna nem Libia, nem Sziria! Ukrajna az Ukrajna! Ukrajna esetében pedig komoly orosz érdekek is felmerülnek!
Merthogy a dolgokat, a történéseket egyáltalán nem szabad csak ukrán belügynek tekinteni! Ukrajna a mohó és gazdasági bajok által gyötört Nyugat, és az egyre erősödő Kelet között fekszik.
A Nyugat egy eléggé ügyes húzással, a szocsi téli olimpia idejére időzitette Ukrajna megkaparintását. Mondva, hogy Oroszország most nem figyel oda!
Ám az elgondolásba beleronditottak!
Nem Oroszország! Galicia! Pontosabban a Galiciába szárba szökkent ultranacionalista szélsőjobbos mozgalmak.
A Szvoboda (Szabadság) és a Jobb Szektor nevű fasiszta bandák önjárókká váltak. Nyugat Ukrajnában fegyverraktárakat rohamoztak meg, és fosztottak ki. Katonai és rendőri egyenruhába buktatott banditáik válogatás nélkül mészárolnak Kijevben, és terrorizálják Nyugat-Ukrajna lakosságát, ahol már a közigazgatási hivatalokat is megszállták.
Lvovban páncéltörő ágyúkat állitottak a barikádokra.
пушки A televiziós hiradók arról számolnak be, hogy a rohamrendőrség (Berkut) tagjai lövik a “békés” tüntetőket! És mit látunk? Valóban rendőrruhás, KARSZALAGOS fegyveresek automata fegyverekből lőnek emberekre!
A magyar televiziónézőknek nem tűnik fel, hogy ezek a “rendőrök” régi tipusú Kalasnyikovokkal lövöldöznek (a hatás egyébként ugyan az) hogy nem viselnek az öltözékükön rendőri jelzéseket, és hogy a ruházatuk-hát eléggé-felemás! UTCAI CIPŐT VISELNEK!

A két agymosó televiziós sorozatepizód között a hiradókból tájékozódó magyar emberek elhiszik a HALLOTT, ALÁMONDOTT TUDÓSITÁSOKAT!
A RENDŐRÖKET-EGYENLŐRE-VISSZAVONTÁK KIJEVBŐL!
KIJEVBEN FASISZTA HORDÁK LÖVÖLDÖZNEK!
Ki pénzelte-pénzeli őket? Ki biztositja számukra a KATONAI HIRKÖZLÉSI TECHNIKÁT? Ki biztositja számukra a felderitő minidrónokat? Kinek áll érdekében Ukrajna lángba boritása? Hol vannak a szociális jelszavak?
A kijevi gyújtogatók és lövöldözők CSAK A KORMÁNY TÁVOZÁSÁT KÖVETELIK, A HATALMAT KIVÁNJÁK!

KIJEVBEN SENKI NEM KÖVETEL MAGASABB BÉREKET, ALACSONYABB MEGÉLHETÉSI KÖLTSÉGEKET! SENKI NEM KÖVETEL MUNKAHELYEKET ÉS TISZTESSÉGES NYUGDIJAKAT!
KIJEVBEN CSAK EU-S CSATLAKOZÁST, DEMOKRÁCIÁT ÉS HATALMAT KÖVETELNEK!
De kik ők?
Hát ők a Nyugat “ötödik hadoszlopa”! Akik a nép szociális állapotát, nyomorát kihasználva Jugoszláviát akarnak csinálni Ukrajnából! Bármi áron!
Átvinni Ukrajnát a “másik partra”! Ahol Magyarország is van már egy jó ideje! Be az EU-ba!
Mert azért Ukrajna az mégiscsak Ukrajna! Egy 45 milliós piac! Hatalmas termőföldterületekkel és vizkészletekkel! Komoly ásványkészletekkel.

Nos, úgy fest a dolog, hogy az uniós mohóság kemény csontra haraptatta a Nyugatot! Buzgólkodásukkal kiszabaditották a neofasiszta és újnáci szellemet a palackból, amely viszont rávicsorgott tegnap az Európai Unióra is!
Ebbe a csontba belevásol a Nyugat foga! Nem ilyen falatra vágytak! Nagyon úgy néz ki, hogy megkaoja a Nyugat a remélt nagy falat egy kis darabkáját! Galiciát! Volinnal, zsitomirral. Lvovval, Hmelnyickijjel, Ivano-Frankovszkkal, Sztrijjel, Rovnoval meg Csernyivcivel. Meg a banderistákkal, és az ebből fakadó valamennyi következménnyel. Lehet demokratizálni Galiciát! Ezt a viszonylag szegény Nyugat-Ukrán térséget.
Aminek jó részére már bejelentkezett Lengyelország és Románia is!

Alá lehet irni természetesen a peticiót! Ukrajnáért!
Valóban Ukrajnáért gyűjt aláirásokat a TASZ?
Amely oly bőszen farag emberjogi ügyeket cigányok büntetőeljárásiból?! Amely a liberális jogrend oly elszánt védelmezője?!

EZ A TASZ NEM UKRAJNÁÉRT GYŰJT ALÁIRÁSOKAT!
EZ A TASZ AZ EURÓPAI UNIÓ ÉRDEKEIÉRT GYŰJT ALÁIRÁSOKAT!
Annak az Európai Uniónak az érdekében, amelynek mi már tiz éve tagja vagyunk! És amely tagságért él-hal politikai elitünk! Jó okkal! Nekik ez ugyanis remek lehetőség!
Nekünk-egyszerű magyaroknak-kin és nyomor!

Aláirók, és aláirni szándékozók!
Nekünk az ukránok nem ártottak! Ukrajna Magyarországnak nem ártott!

Aláirásával senki ne akarjon már ártani Ukrajnának!


http://balrad.wordpress.com/2014/02/21/alairast-gyujt-a-tasz-ukrajnaert/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése