2013. április 17., szerda

Fellélegezhetnek a devizahitelezés felelősei

Kilenc népszavazási kezdeményezésről szóló friss döntés jelent meg a keddi Magyar Közlönyben (pdf). Az Országos Választási Bizottság (OVB) április 10-i ülésén mindegyik kezdeményezés ügyében úgy döntött, hogy megtagadja az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését.
Az egyik, magánszemélyek által benyújtott aláírásgyűjtő íven ez a kérdés volt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a devizában nyilvántartott hitelekkel történő népirtásért felelős bankárokat, minisztereket, országgyűlési képviselőket, bírókat, ügyészeket, közjegyzőket, végrehajtókat, rendőröket, és egyéb hivatalnokokat – érvényes Néphatározattal – halálra ítéljék, 24 órán belül végezzék ki?”
Az OVB elutasító határozata szerinte a kezdeményezés nem vett tudomást arról a köztudomású tényről, hogy a halálbüntetés a magyar jogrendszerben 1990 óta nem létező jogintézmény.
Elbukott az a beadványíró is, aki azt szerette volna látni az aláírásgyűjtő íven, hogy „Kérem a Tisztelt Országgyűlést, hogy új jogszabály alkotásával, vagy egy már meglévő jogszabály módosításával, teljes mértékben számolja fel az összes rablóhitelt, ismertebb nevén a „deviza”-hitelt.” Itt az volt a gond az OVB szerint, hogy a népi kezdeményezés nem egyértelmű, nem világos, mit ért a beadványíró a rablóhitel fogalma alatt, és mit jelent a “számolja fel” kifejezés.
Az OVB döntése szerint arról sem lehet Magyarországon népszavazást tartani, hogy a bírók teljes vagyonukkal feleljenek a téves ítéleteikből fakadó károkért. Az indoklás egyebek mellett az alaptörvényre hivatkozik, és azzal érvel, hogy a vagyoni felelősséggel járó fenyegetettség csorbítaná a bírák személyes függetlenségét, mert gátolná őket abban, hogy szakmai meggyőződésüknek megfelelő, szabad döntést hozzanak. Mivel az alaptörvény garantálja a bírák függetlenségét, azt is át kellene írni ahhoz, hogy a bírákat ilyen vagyoni felelősség terhelhesse, ez viszont már népszavazásnál tiltott tárgykörnek számít, magyarázta az OVB. Az is gond volt a népszavazási kérdéssel, hogy nem volt egyértelmű, mi számítana téves ítéletnek.
Az egyértelműség követelményének nem teljesítésére hivatkozva tagadta meg az OVB annak a kérdésnek a hitelesítését is, hogy „Egyetért-e Ön azzal, hogy hozzátartozók azonos megyében, azonos időben semmilyen formában ne dolgozhassanak, ne tevékenykedhessenek különböző igazságszolgáltatási ágak dolgozóiként, illetve képviselőiként?” Szabad bíróválasztást sem lehet népszavazással kikényszeríteni Magyarországon. Az OVB elutasította az erre vonatkozó kezdeményezést is.
(Index)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése