2013. február 5., kedd

Az angol püspökök ellenzik a melegházasságra vonatkozó törvényjavaslatot

Az egyesült királyságbeli katolikus főpásztorok továbbra is ellenzik a homoszexuális párok házasságát támogató törvénytervezetet, amelynek szövegét január 25-én tették közzé. Ezt követően Anglia és Wales Püspöki Konferenciája memorandum formájában a törvénytervezet visszautasítására kérte a parlament tagjait.

A hat részre oszló dokumentum elsőként leszögezi: a brit törvényhozás történetében első alkalommal e szabályozás megtörné azt a létező kapcsolatot, amely a házasság intézménye és a szexuális kizárólagosság, a hűség és a házasságból született gyermekek iránti felelősség között áll fenn. A püspökök hangsúlyozzák, hogy a házasság a társadalmi közjót segíti elő, ugyanis egy olyan, önmagában egyedülálló kapcsolatot támogat, amelynek keretein belül gyermekek fogannak és születnek meg, nőnek fel. A házasság olyan intézmény, amely előnyöket hordoz a gyermekek számára.
A főpásztorok ennek jegyében hangsúlyozzák, hogy házasságról csakis heteroszexuális párok esetében lehet beszélni, ami nem jelenti a homoszexuális párok diszkriminációját. Az Egyház tanítása ugyanis elítéli a szexuális beállítottság alapján történő hátrányos megkülönböztetést. A 2004-es Polgári Együttélésre vonatkozó törvény az ún. Civil Partership Act szerint – amely a bejegyzett társkapcsolatok szabályozására vonatkozik –, az azonos neműek közötti egység megegyező jogokkal bír a nem azonos neműek közötti kapcsolattal, ezért az új törvényjavaslat nem szükséges ahhoz, hogy biztosítsák a homoszexuális párok egységének és védelmének jogi feltételeit.
Anglia és Wales katolikus egyháza ezért ellenzi a homoszexuális közötti házasságot annak érdekében, hogy a heteroszexuális párok között létrejövő házasság egyedülálló társadalmi értékei a jövőben is védelmet élvezzenek. A püspökök szerint egy ilyen jelentős változtatás ügyét nem lehet elsietni, emellett a brit népesség nem kérte ennek bevezetését, valamint a legutóbbi választási kampány során egyetlen politikai párt sem vetette fel a homoszexuálisok közötti házasság kérdését.
A törvényjavaslat további alapvetően fontos változtatások előtt nyitná meg az utat, mint például a közalkalmazottak lelkiismereti és vallásszabadságának korlátozása. A törvénytervezet tehát megzavarja az Egyház önállóságát, és nagy veszélyekkel járó precedenst teremt, valamint a vallásos szervezetek közötti jövőbeli nézeteltérésekhez vezethet.
Dokumentumában Anglia és Wales Püspöki Konferenciája felhívja a figyelmet azokra a ma még ismeretlen következményekre, amelyekkel ez a törvényjavaslat járhat a közjog és a magánjog területén. Ilyenek például az iskolákban a nevelést, a vallásoktatást és szólásszabadságot érintő korlátozások.
Memorandumuk végén a főpásztorok összegzésként hangsúlyozzák: fontos, hogy a parlament tagjai tudatában legyenek a törvényjavaslat hosszú távú hatásaival, ugyanis a döntések, amelyeket a képviselők meghoznak, komoly következményeket vonnak maguk után a brit egyház és állam között fennálló kapcsolatok jövőbeli struktúrájában.
Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése