2014. május 12., hétfő

Hagyományok éltetői a háromszéki Gidófalván


A hagyományt nem kell ápolni, mert nem beteg, őrizni sem kell, mert sehová nem szalad el – a hagyományt éltetni kell, átadni a következő nemzedékeknek, hogy a maguk során ők is közvetíthessék gyerekeiknek, unokáiknak – ezt az elvet vallják a gidófalvi Szilaj Hagyományőrző Egyesület tagjai.
Több módon éltetik a hagyományokat, huszárságban, ősmagyar lovasíjászatban, mi több, tavalytól a huszárok kulturális életének kellékeit is próbálják bemutatni. Az egyesü­let huszárkórusa és a lovasíjászok legutóbb a Szent György Napokon léptek fel, nagy tetszést aratva a közönség kö­ré­ben. Az esemény kapcsán beszélgettünk az egyesület elnökével, Fazakas Péter hagyományőrző huszár főhadnaggyal.
Elmondta: az egyesület 2008-ban alakult, a hagyományőrző 11. székely határőr ezred I. századaként tevékenykednek. Nyolc taggal, ugyan­annyi pártoló taggal működnek, mindenkinek saját lova. Az állatok gondozása, felszerelése, idomítása mindenkinek saját dolga. Az első huszárruhákat Sepsiszentgyörgy önkormányzata varratta számukra, utána a megyei tanács által odaítélt pályázati pénzekből, saját bevételekből bővítették tárházukat. Például az évente megrendezett huszárbáljuk bevételéből három rend ruhát tudtak venni – mesélte a főhadnagy. Nemzetközileg is elismertek, az egyesület tagja a Magyar Nemzeti Katonai és Huszár Hagyományőrző Szövetségnek, hazai szinten az Erdélyi Magyar Katonai Ha­gyományőrző Szövetségnek.
Kulturált huszárok
A huszárbálokra érdemes külön kitérni. 2009-ben szervezték az elsőt, azóta sokak által szeretett eseménnyé nőtte ki magát a minden év februárjában, farsang idején megszervezett mulatság. A számok beszélnek: idén több mint háromszáz résztvevője volt a huszárbálnak. Maga a huszárbál is élteti az ősi életvitelt, emellett a huszárok másképp is tudtak szórakozni, egyfajta kulturális életmódot vinni. Az éneklés, a tánc szinte mindennapi elfoglaltságuk volt, így nem véletlen, hogy Szilajék huszárkórust is működtetnek. Székelyföldön elsőként alakult „bandériumuk”, ezt követően Csíkszeredában is szólamok szerint sorakoztak a daliák. Az ottani kórus jelenleg nem működik, így a gidófalvi egyesület dalárdája minden tekintetben kuriózumnak számít.
Meghívásaik is ezt mutatják. Idén felléptek a Szent György Napok kultúrkertjében, eddig is több rendezvény meghívottjaiként szerepeltek, idénre is kaptak meghívást. Dalos műsorukat immár tánccal is fűszerezik, főként verbunkkal, legényesekkel. Más kulturális események résztvevőiként is sikeresen léptek fel. Szerepeltek a Székely Vágta alkalmával bemutatott Honfoglalás című lovasprodukcióban, a János Vitézben, a Tűztáncban.
Kardra, vitéz!
A huszár viszont a csatában érzi a legjobban magát, ahol szabad mezőkön száguldva, kivont karddal lehet üldözni az ellent. Többek között ezért is vettek részt már három alkalommal az austerlitzi csata felelevenítésében. De nem csak harci vágyuk okán masíroznak a 2500 székely hős vesztőhelyére. Tavaly kopjafát állítottak a csata helyszínén. Az elesettek emlékét őrző fejfát a gidófalvi huszárok kapitánya, Kövér György maga faragta.
Tavaly első alkalommal szervezték meg a Gábor Áron lovas emléktúrát. Velük tartottak a Hargita megyei hagyományőrzők, több civil lovas is. A csapat a Gidófalva–Óriáspince-tető–Eresztevény–Eprestető–Pacé útvonalon haladt, onnan tért vissza állomáshelyére. A túrára idén is sor kerül, augusztus 7–8. között, minden lovast szívesen várnak – adta a felhívást Fazakas Péter.
Úgy látszik, a huszárkultúra fontos szerepet játszik a Szilaj egyesület életében, hiszen amikor főhadnagy urunkat jövendőbeli célkitűzéseikről faggattuk, elsőként azt mondta: szeretnének a kórussal egy CD-felvételt megjelentetni. Aztán rögtön hozzátette: oda még fel kell fejlődni… A tagságot is bővítenék. Van egy jelentkezőjük is, ha kibírja az egyéves regrutaságot, huszárrá avathatják. És nyilvánvalóan megőriznék, bővítenék a hagyományok éltetéséért folytatott munkájukat.

Bokor Gábor
Háromszék

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése