2013. október 28., hétfő

CSEHORSZÁG SOSEM LÉTEZETT

CSEHORSZÁG SOSEM LÉTEZETT

CSEH VÁLASZTÁSOK:
A DEMOKRÁCIA CSŐDJE
A 200 fős alsóházba 7 párt jutott be...A szocdemeknek 50 képviselőjük lesz. Az ANO - Igen nevű új pártnak 47, a kommunisták 33, a TOP 09-nek 26, az ODS polgári demokratáknak 16, a Virradat nevű új pártnak 14, a KDU-CSL kereszténydemokratáknak 14.
A zsidódemokrácia képviselőháza csak akkor működik ha van egy győztes nagyobb párt és több kisebb párt. Most ez fölborult teljesen, mert a pártok fölaprózódtak és nincs egy többségi nyertes párt. Ha mind a 7 pártnak egyenlő számú képviselője lenne, akkor 28-nak kéne lenni, de ilyen eset nem fordul elő. Csak azért részletezzük ezt, mert nálunk jövőre szintén 200 fős lesz a Ház és indul vagy 20 párt, de ebből ha bejut 4, akkor sokat mondunk. A Fidesz többsége mellett ellenzékbe talán az MSZP és talán a Jobbik jut be, a többiek elvéreznek. A cseles választási törvényben az 5 %-os bejutási küszöböt meghagyták, amit igen nehéz elérni. És országos listát még nehezebb elérni. Persze ezekhez a választásokhoz sok pénz kell a pártoknak, tehát a választás pénzkérdéssé züllött le. Hogy mit igérnek a pártok a kampányban az senkit sem érdekel, mert nem kötelező nekik azt betartani. Lásd a Fidesz 2010-es elszámoltatási hazug igéretét. Negyed század után bebizonyosodott, hogy nemcsak az EGYPÁRTRENDSZER, de a TÖBBPÁRTRENDSZER is tiszta hazugság és a magyarság számára teljes kudarc. A 4 évenkénti kormányváltás is egy zsidó csalás, mert 4 évenként a pártok lerabolják az országot. Igen otromba hülyének kell lenni annak, aki ezeket az alapvető kérdéseket nem látja be.

95 éve az ANTANT hatalmak tákolták össze a bűnállamot. Az időközben megszűnt jugoszláv bűnállamot is ők tákolták össze. Most a székely menet autonómia hátteráben senki sem mondja ki, hogy Erdélyben a magyarok őshonosak a később betelepült románokkal szemben...Másrészt Románia is tákolt és lopott állam. Ma reggel a tévében Raffay Ernő elmondta, hogy csak a magyar revizió oldhatja meg a magyar kérdést. Az az ország amely ÖNKÉNT LEMOND saját területeiről, annak az országnak vége. A csehek a középkorban a német-római császárság uralma alatt voltak, később pedig a Habsburg uralom alatt, egészen 1918-ig. Az alábbi cikk bemutatja a bűnállam összetákolását.
95 évvel ezelőtt jött létre Csehszlovákia
„….a csehek és szlovákok már a világháború alatt, emigrációban előkészítsék későbbi közös államuk nemzetközi hátterét, amit igen sikeresen valósítottak meg. 1915-ben írták alá a csehek és szlovákok a clevelandi egyezményt, melyben lefektették nemzeti függetlenedésük alapjait, 1916 februárjában pedig már Párizsban mutatták be - az államalakulat későbbi meghatározó alakjai, Tomáš Garrigue Masaryk, Milan Rastislav Štefánik és Eduard Beneš - a cseh-szlovák államiság programját, pedig ekkor még egyáltalán nem volt egyértelmű a háború kimenetele. Érdekes, hogy közel száz évvel a párizsi eseményt követően érkezik először Szlovákiába hivatalos látogatásra francia elnök, Francois Hollande személyében, 2013. október 29-én. 1918. április 8-án, a római konferencián az antant pedig elfogadta az Osztrák–Magyar Monarchia emigráns nemzetiségi politikusainak azon követelését, hogy a Monarchia helyén, Közép-Európában francia-orientációjú kis nemzetállamok jöjjenek létre. 1918. májusában már ismét Amerikában írták alá a pittsburghi egyezményt a csehek és szlovákok, melyben gyakorlatilag megállapodtak a közös állam létrehozásáról, ám a clevelandival ellentétben nem föderatív formában. Az amerikai csapatok ekkor már javában csépelték a németeket a nyugati fronton, Magyarországon pedig jöttek-mentek a kormányok. Október 17-én, tehát éppen egy nappal azután, hogy gróf Tisza István kijelentette: a háborút elvesztettük, Washingtonban aláírták a Csehszlovák Függetlenségi Nyilatkozatot, ugyancsak Tomáš G. Masaryk, M. R. Štefánik és E. Beneš szignójával. Ez a dokumentum képezi Csehszlovákia létrejöttének alapját, melyben a köztársasági formát is lefektették. Október 28-án Magyarországon éppen kitört az őszirózsás forradalom, miközben Prágában tömegdemonstrációk közepette a Forradalmi Nemzeti Bizottság átvette a gyakorlati hatalmat az Osztrák-Magyar monarchiától, és jóváhagyta a Csehszlovák Köztársaság létrehozásáról szóló törvényt, melyet szlovák odalról Vavro Šrobár írt alá. Ezt két nappal később, október 30-án hagyta jóvá - a manapság Híd-párti polgármesterrel rendelkező - Túrócszentmártoni Nyilatkozatban a Szlovák Nemzeti Tanács, mellyel a szlovákok hivatalosan is csatlakoztak Csehszlovákiához. Eközben október 31-én Budapesten győzött az őszirózsás forradalom, Tisza Istvánt meggyilkolták, és Károlyi Mihály lett a miniszterelnök. 1918. november 14-én összeült a Nemzetgyűlés Prágában és proklamálta a Csehszlovák Köztársaságot. A megalakult új államot rövidesen a győztes hatalmak sorban elismerték. A Nemzetgyűlés Tomáš Garrigue Masaryk-ot (szabadkőműves volt, ezt a cikk nem említi. A szerk.) választotta elnökké és meghatározta Csehszlovákia működési formáit. Az új állam(ok) határait elsősorban az 1919-1920-ban lezajlott Párizs-környéki békeszerződések során határozták meg, az ezt megelőző Vix-jegyzék pedig gyakorlatilag Magyarország megszállását irányozta elő. Károlyiék ezt elutasították, mire Kun Béláék megbuktatták őket. Magyarország a káoszba süllyedve fokozatosan veszítette el maradék területeit, Kasséra, de Miskolcra is bevonultak a csehszlovákok, a románok pedig elfoglalták a tiszántúli területeket, délen a szerbek és a franciák nyomultak. A Tanácsköztársaság észbekapott, hogy itt már saját léte is kockán forog, és Stromfeld Aurél vezetésével megszervezte a Vörös Hadsereget, amely sikeres hadjárattal jórészt visszafoglalta Felvidéket, és elszakította egymástól a cseh és román csapatokat. Sőt, Eperjes elfoglalása után a szlovák bolsevikok támogatásukkal kihirdették a Szovák Tanácsköztársaságot. Az antantot ez nem hatotta meg, sőt, meglehetősen aggódtak a bolsevik eszmék terjedése miatt, és felszólították Kun Béláékat a visszavonulásra, azzal az ígérettel, hogy a román csapatok visszavonulnak, és az országot meghívják a békekonferenciára. A proletárkormány hatalma fenntartása érdekében végül elfogadta az ajánlatot, és egyszerűen feladták az elfoglalt területeket. A hadsereg vezetésének mindez nem tetszett, Stromfeld és a tisztikar jó része lemondott, a haderő demoralizálódott. A románok természetesen nem mozdultak, a tanácskormány észbekapott, és támadást vezényelt, de a szétzilálódott hadsereg vereséget szenvedett, az ellentámadó románok pedig akadálytalanul bevonultak Budapestre. Az új határokat később a mai napig ismert módon húzták meg, melynek során az új Magyarország, illetve a magyarság érdekeire, jövőjére a legkevésbé sem voltak tekintettel. A Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) történésze, Matej Hanula szerint Szlovákia számára akkor ez volt a lehető legjobb megoldás, csatlakozni Csehszlovákiához. Önálló ország létrehozására, irányítására ugyanis egyszerűen nem volt elég ereje, értelmisége a szlovákságnak, Károlyi Mihály liberális kormányának széleskörű autonómiát ígérő ajánlata pedig későn érkezett, a szlovák politikusok nem reagáltak rá. A szlovák nemzeti mozgalomnak a monarchia (Uhorsko) keretén belül évtizedek óta nem sikerült bebiztosítaniuk alapvető kulturális jogaikat és intézményeiket, politikai jogokat pedig végképp, véli Hanula. A történész szerint a CSK létrehozása a szlovákság és Szlovákia fejlődésének egyik legalapvetőbb lépcsőfoka, mivel megteremtette a modern, európai értelemben vett nemzet végső kialakítását, és szerinte az addig nemzetiségileg "langyos" hozzáállásúak is teljes mértékben azonosultak a szlovák identitással, főleg a keleti országrészben. Ráadásul első alkalommal sikerült Szlovákiát területileg is behatárolni, mint adminisztratív egységet, konkrét határokkal. hanula szerint október 28. nélkül nehéz elképzelni, miként jutottak volna el 1993. január 1-ig, az önálló Szovákia létrejöttéig, ezért meggyőződése, hogy a mai napot államünneppé kellene nyilvánítani.”
(bummsk, részlet)
MEGJEGYZÉSÜNK
Ha 1915-ben, vagy korábban magyar politikusok kilincseltek volna a nyugati hatalmaknál, azok szóba sem álltak volna velünk, az ősi magyargyűlölet miatt, mert nekik a szláv és balkáni államok és területek sokkal fontosabbak voltak. A kép 1876-ban készült a megtervezett Csehszlovákiáról.


http://amagyaroldal.hu/hirek/content/cseh%C3%BCl-%C3%A1llnak-csehek

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése