2014. május 19., hétfő

Még meglévő honvédségi földeket játszanak át


Hét és fél ezer hektárnyi földet, több mint kétszázhatvan, egykor gyakorlatozásra, lőtérnek vagy egyéb honvédelmi célra használt rétet, legelőt és erdős-fás területet adnak át a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek (NFA) a Honvédelmi Minisztérium (HM) vagyonkezeléséből – tudtuk meg. Erről már meg is kötötte a szerződést a honvédelmi tárca és az NFA. Az átadás burkolt célja, hogy a jövőben ezeket a területeket a helyi közösségek, helyi gazdák mezőgazdasági célra hasznosíthassák. Helyi gazdák alatt sajnos a földbárók értendők!
A minisztérium tájékoztatása szerint 220, az ingatlan-nyilvántartásból kivett – honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított területként szereplő –, valamint 42 tényleges művelési ágba sorolt földrészlet átadására vonatkozik a szerződés. A megállapodás alapján kerülnek a földek a tulajdonosi jogokat gyakorló NFA-hoz a Nemzeti földalapról szóló törvény értelmében. A jogszabály ugyanis kimondja, hogy azokat a mezőgazdasági művelésbe vonható HM-vagyonkezelésű területeket, amelyek a honvédelmi feladatok ellátásához már nem szükségesek, az NFA-nak kell átadni. A területek mezőgazdasági hasznosításáról az NFA gondoskodik.
A HM közölte: az átadás célja a honvédelmi feladatok ellátását már nem szolgáló földterületek bevonása az ország gazdasági vérkeringésébe a mezőgazdasági művelés alá vont területek növelésével és a mezőgazdasági termelést folytató helyi közösségek életfeltételeinek javításával, megélhetésük biztosításával. Az átadás országszerte összesen 99 települést és 262 ingatlant érint, az NFA birtokába kerülő földterületek nagysága 7472 hektárt tesz ki. A tényleges birtokba adás az NFA részére folyamatosan zajlik. Jelenleg az ingatlanok több mint fele esetében megtörtént az átadás-átvétel, június végéig akár az összes érintett földterület átadása megtörténhet - Haraszti Gyula írása nyomán.
A helyzet az, hogy ezeket a területeket eddig is hasznosították - mint kaszáló vagy erdőgazdálkodás - állattartási célokra bérleti szerződéses formában. Vagyis a honvédségnek úgymond semmi dolga nem akadt vele, ami teher lett volna a számára. Főleg mióta a honvédség köteléke már nem gazdálkodó szerv! Mert régen ugye sertéstelepektől kezdve mindenféle jószág volt az állomány ellátására, mára ez teljesen felszámolódott. Természetesen, mint ahogy maga a honvédség is erre a sorsra jutott. Mert minek is ide katona, már a zsidó Linder Béla is megmondta a Tanácskommün kezdetén, ami mára teljesen kiteljesedett politikai formát öltött. Tehát a közvagyon további ki/átjátszásáról van szó ismét.

Gölöncsér Miklós

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése